"کمک به کودکان دارای اختلال اُتیسم و کاستن از آلام و رنج‌های خانواده‌های آنها در خاورمیانه و ایران"

سگ و کودک اوتیسمی

Dog and AutismSensescultural:ارتباط مهمترین رکن…