"کمک به کودکان دارای اختلال اُتیسم و کاستن از آلام و رنج‌های خانواده‌های آنها در خاورمیانه و ایران"

کنفرانس زندگی با اوتیسم در دانشگاه دیویس با حضور اساتید آمریکایی و ایرانی

بنیاد Senses Cultural بعد از…